Szlak Cysterski

Cistercienserløypa – turistvei som presenterer mange aspekter angående forholdet til cisterciensererklosteret i Ląd på Warta med mange byer som ligger i området for det nåværende Konin-distriktet. I følge forutsetningene fra forprosjektet utgjør ruten også en del av ruten til Malbork, nemlig den tyske ruten, og presenterer kulturarven til våre vestlige naboer i området Wielkopolska og Polen.

Europeisk kulturarv knyttet til rollen som cistercienserorden, opprettet på 1100-tallet, viser sin økonomiske, politiske og kulturelle innflytelse i området til det tidligere Lędzko chatelaine (Lędzko-Konin-land), den gang det historiske distriktet Konin.

De grå munkene som ble brakt til Ląd på Warta spilte en enorm rolle i integreringen av det kristne Europa. De brakte mange nye ideer inn i det slaviske landet, de perfeksjonerte landbruksøkonomien, utviklet fruktoppdrett, fiskeoppdrett, konstruksjon (gotisk kunst). De lærte oss å bruke mange energikilder (vann- og luftfabrikker).