Avslag på lån uten sikkerhet? Slik fikser du det!

Det er mange grunner til at man ønsker å ta opp et lån uten sikkerhet. Det er ikke alltid vi har penger til å dekke utgifter som dukker opp. I tillegg kan denne type lån hjelpe deg til å realisere prosjekter du ennå ikke har oppsparte midler til. Å få avslag på søknad er da svært frustrerende. Men det er ikke slik at et avslag betyr at det er helt umulig å få lån. Av og til finnes det helt konkrete tiltak du selv kan gjøre som øker sjansen for å få innvilget lån.

Hva skiller lån uten sikkerhet fra andre lån?

Lån uten sikkerhet kalles ofte forbrukslån. I motsetning til for eksempel boliglån, stiller du ikke sikkerhet til banken for lånebeløpet. Banken tar altså ikke pant i eiendel, og du stiller heller ikke med kausjonist. Banken tar en noe større risiko når de innvilger forbrukslån. Dette påvirker rentesats og nedbetalingstid, men også størrelse på beløp de er villig til å låne ut.

Hvorfor får jeg avslag på lån uten sikkerhet?

Det er flere grunner til at du kan få avslag på søknad. Alle banker er pliktige til å gjennomføre en kredittvurdering før de innvilger et lån. Da ser de på inntekt, eksisterende gjeld og betalingsanmerkninger. Når du får avslag er det fordi du av en eller annen grunn ikke vurderes betalingsdyktig. Følgende kan være årsak for avslag:

  • Du har en eller flere betalingsanmerkninger. Dette betyr at du ikke har betalt ett eller flere skyldige beløp. Du får ikke lån uten sikkerhet så lenge du har en betalingsanmerkning.
  • Du består ikke en såkalt «stresstest». Det betyr at du må ha økonomi til å betale tilbake lånet, selv med en 5 % renteøkning.
  • Du har allerede for stor gjeld. Banker har ikke lov til å innvilge lån, dersom lånetaker ender opp med en totalgjeld på over fem ganger årsinntekt.
  • Du har ikke fast inntekt. Dette vil være en vurderingssak fra bank til bank, men banker foretrekker generelt at du har en inntekt.

Hva kan jeg gjøre dersom jeg får avslag?

Det er flere faktorer du kan se på dersom du har fått avslag på søknad på et lån uten sikkerhet. Noen tiltak du kan gjøre, handler om egen økonomi. Andre tiltak handler om hvilket lån du søker, og hvilken bank du søker hos. Det er likevel viktig å være realistisk i forhold til om lån uten sikkerhet er rett for din økonomi. Dette kan være dyre lån. Har du allerede økonomiske vansker og betalingsproblemer, er det ikke sikkert forbrukslån er det beste valget.

Det første du bør sjekke dersom du får avslag, er om du har en betalingsanmerkning. Dette vil ikke bare hindre deg i å få lån, men også å gå inn i avtaler som forsikring og mobilabonnement. For å kvitte deg med en betalingsanmerkning er du nødt til å prioritere å betale skyldig beløp. Når dette er betalt, blir anmerkningen strøket. Alle restriksjoner som kom med anmerkningen, blir da fjernet.

De andre vurderingene som kan ha ført til avslag kan være knyttet til inntekt og gjeld. Det er ikke så lett å øke inntekten tidsnok til å kunne søke om lånet du ønsker. Søker du om lån, er du heller ikke i en situasjon der det gir mening å redusere eksisterende gjeld. Du kan imidlertid se på faktorer ved lånet du søker på.

Hva bør jeg endre med lånet jeg søker på?

Det første du bør vurdere er å redusere hvor stor lånesum du trenger. Dette er spesielt nødvendig dersom den lånesummen du originalt søkte om gir deg en totalgjeld over grensen. Se på hvor mye gjeld du allerede har, og hvor mye gjeld du kan ha. Tilpass søknad etter dette. Selv om du er under grensen, vil et mindre lån gi mindre låneutgifter. Det betyr at lånet blir lettere å betjene. Om du ble vurdert ikke betalingsdyktig på et større lån, kan det være du kan få et mindre lån.

Det andre du bør gjøre er å se etter andre lånetilbydere. Hvilken rente bankene er villig til å gi deg, påvirker om du blir vurdert betalingsdyktig. Dersom den du søkte hos tar 15 % rente, vil det selvfølgelig være mer fordelaktig å få lån hos en aktør som kan tilby 10 % rente. Ikke bare gir det mening økonomisk å se etter det rimeligste lånet, det gjør også at lånet blir lettere å betjene. Dette betyr at du kanskje blir vurdert betalingsdyktig hos en tilbyder, og ikke en annen.

Til slutt

Det er flere grunner til at du kan få avslag på søknad om lån uten sikkerhet. Det kan være en betalingsanmerkning, lav inntekt eller mye gjeld. Fjerner du en betalingsanmerkning, og søker om lavere lån, eller lån med lavere rente, har du større sjanse for å få lån. Det er likevel viktig å være realistisk på egen evne til å betjene lånet. Lån uten sikkerhet kan være dyre lån. Ikke skaff deg forbruksgjeld om du risikerer økonomiske vansker.